Broddetorp – Mitt i Tranriket
Header

Bygdebladet vecka 6 2017

februari 8th, 2017 | Posted by Anna Lund in Bygdebladet - (0 Comments)

Årsmöte i Intresseföreningen

Intresseförenings årsmöte hålls söndagen den 12 februari kl 16 i Församlingshemmet, Broddetorp.

Kl 16.00. ”Det småskaliga jordbrukets möjligheter”. Föredrag av Jonas Ringqvist, Bosgården Östra Gerum.

Korande av Årets Broddetorpare. Årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på förtäring.

Varmt välkomna!

Vart är vi på väg? Var ska Broddetorpsbygden vara 2025?

Vilka frågor brinner du för? Skolan? Affären? Turism? Närodlat? Cykelväg? Bostäder? Förnybar energi?

Alla  välkomna till bygdemöte på Träffpunkten för öppna samtal om hur vi tillsammans vill forma framtiden!

Lördagen den 11 mars kl 13.00  till 17.00. Vi bjuder på fika.

Vi värmer upp med ett par lokala resor på temat ”Vart är vi på väg?”

Vi kommer att ha aktiviteter för barn och siktar på att vara utomhus. Mer info kommer på Intresseföreningens årsmöte.

/Styrelsen Intresseföreningen

Sätuna Bygdegård:

Torsdagen 23/2 kl 19.00. Geert van den Vossen talar om ”Att flytta gamla kulturbyggnader i Gällivare”.

Söndagen 26/2 kl 16.00. Årsmöte i Sätuna bygdegårdsförening. Årsmötet gästas av Knäck o Bräck som talar om knäckebrödsbakande och om att vara kunglig hovleverantör. Vi bjuder på fika.

Hjärtligt välkomna!

Broddetorps GoIF

Medlemsavgiften för 2017 är 100kr för vuxna och 50 kr för barn/ungdom, där åldersgränsen är t.o.m 25 år eller 250:- för familj (1-2 vuxna samt hemmaboende barn/ungdomar t.o.m. 25 år). Avgiften betalas till bg 5707-6358 eller Swish 123 059 3004.

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna till B GoIF:s verksamhet! Mer info om program på hemsidan www5.idrottonline.se/BroddetorpsG0IF och på anslagstavlan vid affären.

Cykelvägar runt Broddetorp

Intresseföreningen arbetar för trygga och säkra gång- och cykelvägar till Broddetorp. I första hand tänker vi på barnens skolväg, men självklart också på trygga vägar för alla. De cykelvägar vi i första hand prioriterat är Broddetorp – Hornborga bro och i andra hand Broddetorp – Bolums by.

I höstas fick vi besked om att vi ligger bra till i kommunens cykelplan för 2016-2020, nämligen på prioriteringsplats 1,2 och 4. För den första sträckan finns nu finansiering och projektering ska påbörjas. Den aktuella sträckan är ”genom Broddetorp”, inget Intresseföreningen drivit, men projekteringen kommer att ske i samråd med oss i bygden.

Vi kan ändå med tillfredsställelse konstatera att Intresseföreningens budkavle om cykelväg som levererades till kommunen vid ”Cykelstafett för livet” hösten 2015 har haft god effekt.

/Styrelsen Intresseföreningen

Tempo Tranan Broddetorp

Öppettider: Måndag – fredag 9.00 – 19.00

Lördag – söndag 10.00 – 17.00

Fiskbilens tider är onsdagar 14.25 – 14.45.

Tårtor och smörgåstårtor från Mössebergsbagaren kan beställas och hämtas på Tranan.

Välkomna!

Helgmålsbön i Broddetorp

Kyrkan håller helgmåsbön varje lördag kl 18.00-18.15. För närvarande är vi i Församlingshemmet men hoppas under våren kunna flytta åter till lilla rummet i kyrkan.

Välkomna!

Bolums Missionshus

Lördag 27 februari kl 19.00. ”Sydafrika i fokus”. Cafékväll med bildvisning av Katarina o Bengt Hildingsson, Borgunda.

Fredag 3 mars kl 19.00. Ekumeniskt firande av Världsböndagen. Maria Persson, Falköping.  Servering

Lördag 18 mars kl 19.00. Cafékväll med insamling till och medverkan av Gidioniterna, som berättar om sin bibelspridning.

 

Bygdebladet vecka 2 2017

januari 9th, 2017 | Posted by Anna Lund in Bygdebladet - (0 Comments)

Årets Företagare 2016

Vid den näringslivsbankett som Företagarna Falköping och Falköpings Kommun anordnade i slutet av förra året gick priset Årets Företagare 2016 till B&L Lund, Samuelsgården Bolum. Företaget som startades 1980 arbetar med tillverkning och montering av ljuddämpande produkter.

Stort grattis till Bengt, Lena och medarbetare!

Broddetorps kyrkliga syförening 

Vi tackar alla som stöttar oss i vår verksamhet till alla hjälpbehövandes fromma. Det blev rekord i år både avseende antalet auktionsbesökare och ekonomiskt resultat (33.400 kr).

Julbordet på Café Träffpunkten

Tack alla för en fin kväll vid julbordet i caféet i början av december! Med god mat, lagad av många händer, och trevlig samvaro för bygdebor och språkvänner. 2000 kr fick vi i överskott och den summan har vi nu skänkt till FN:s flyktingorgan UNHCR, där pengarna verkligen kan göra nytta.

Miljökommittén och Odlarföreningen Små Frön

Mobilsamåkning Broddetorp

I december fick vi klartecken att Falköpings kommun stöttar mobilsamåkningsprojektet ytterligare 1 år med ett bidrag till licensavgiften. En slutrapport har också skickats in till kollektivtrafik-sekretariatet på VGR och på regional nivå är vårt projekt intressant. Ett antal personer i vår bygd, såväl användare som ickeanvändare, har varit vänliga nog att ställa upp för en utvärdering som sker genom intervjuer. Tack alla ni som ställer upp på detta!

Vi har tyvärr märkt en markant nedgång av samåkandet, vilket är tråkigt. Vi vet att många vill samåka, men eftersom få resor är inlagda i systemet är det svårt att få till det. Nu har vi alla ett nytt år, med nya föresatser. Varför inte lägga upp ett schema i systemet för att visa att det går bilar till olika destinationer. Du kan också, parallellt, lägga upp ett bevakningsschema för motsvarande resor. Du kommer då att få ett sms om någon lagt in en matchande resa. Genom att resor syns i systemet ökar möjligheten till en matchning. Hittills har ca 8 %, av inlagda resor resulterat till en genomförd samåkning. Men som ordspråket säger ”trägen vinner”.

Projektgruppen för Mobilsamåkning Broddetop

Årsmöte i Intresseföreningen

Intresseförenings årsmöte hålls söndagen den 12 februari kl 16 i Församlingshemmet, Broddetorp.

Kl 16.00. ”Det småskaliga jordbrukets möjligheter”. Föredrag av Jonas Ringqvist, Bosgården Östra Gerum.

Korande av Årets Broddetorpare. Årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på förtäring.

Varmt välkomna!

Medlemskapet i Intresseföreningen kostar 120 kr per år, inbetalas till föreningens bg 394-3578.

Årets Broddetorpare

Lämna ditt förslag med motivering i den vita brevlådan vid sidan om Tranans entré eller mejla till Ida Helander, e-post: idahelander@hotmail.com senast 15 januari.

Översiktsplan för Falköpings Kommun 2017-2030, samråd

Efter vårens medborgardialog finns nu ett förslag till ny översiktsplan tillgängligt för samråd. Planen ska visa var t.ex. nya bostäder, affärer, gator och cykelvägar ska byggas. I våras var vi ett antal bygdebor som medverkade och lade förslag vid den medborgardialog som ordnades i Broddetorp. Därefter har flera personer tänkt vidare och skickat in förslag till kommunen.

Förslaget finns digitalt på Falköpings Kommuns webb-plats, sök under ”Bygga, bo och miljö”, där finner du Översiktsplan 2017-2030. Har du inte dator så finns hjälp att få på biblioteket.

På kommunnivå ordnas samrådsmöten, bl.a. 18/1 och 1/3. Samrådet pågår till 12/3.

Vill du diskutera planförslaget lokalt i bygden, kontakta Intresseföreningens ordf Anders Hagman, tel 0708-392279 eller e-post mhagman@live.se.

Bolums Missionshus

Söndag 22 januari kl 11.  Gudstjänst med nattvard. Björn Hald.

Måndag 30 januari kl 18. Terminsstart UV-Scout. Alla från årskurs 2 hälsas välkomna.

Bygdebladet vecka 47 2016

november 20th, 2016 | Posted by Anna Lund in Okategoriserade - (0 Comments)

Skrivelse till Falköpings Kommun om skolan

Falköpings Kommun har anlitat en konsultfirma för att göra en utredning om kommunens skolor. I den föreslås bl.a. en nedläggning av flera landsbygdsskolor, däribland Broddetorpsskolan. Ett  välbesökt stormöte om konsultförslaget hölls i bygden i oktober, där deltagarna belyste skolfrågan ur ett flertal aspekter.

Mötet utmynnade i en skrivelse från Broddetorps Skolgrupp till Barn- och ungdomsnämnden. I skrivelsen tar man upp hur det berör barn och föräldrar med en föreslagen nedläggning av Broddetorpsskolan. Man tar också upp de negativa konsekvenser som en nedläggning skulle innebära för bygden och påpekar att man måste fatta beslut i skolfrågan i beaktande av en helhet för hur det påverkar en bygd.

Styrelsen i Intresseföreningen har gjort en skrivelse till stöd för innehållet i Skolgruppens skrivelse och den har sänts till Barn- och utbildningsnämnden.

Skrivelsen från Broddetorps Skolgrupp och styrelsens uttalande kan läsas här.

I Tranans entré finns skrivelsen tillsammans med en namninsamling till stöd för denna.

Välkommna på julmarknad!

Hantverk och fika – fina presenter för stora och små.

Lördag & söndag 26-27 november kl 12-16. Plats: Bolum, Lilla Samuelsgården Broddetorp.

Extra Tisdagscafé på Träffpunkten

Tisdagen 29/11 kl 17.30-19.30 blir det ett extra soppcafé med hembakt på Träffpunkten. Då har du, i ett samarbete med biblioteket, möjlighet att ställa dina frågor om energi och klimat till kommunens nya rådgivare Nina Ramsauer Säll. Välkommen med dina frågor!

Odlarföreningen Små Frön, Miljökommittén och Broddetorps Bibliotek

Grötfest hos hembygdsföreningen

Söndagen den 4/12 kl 16.00 i församlingshemmet blir det dags för traditionell grötfest. Utlottning av flaggor till hembygdsföreningens medlemmar samt lotterier.

Kostnad: Vuxen 50 kr, barn 25 kr.

Anmälan till Monica, 0706-491388, dagligen efter kl 12.00. Senast 30/11.

Alla åldrar välkomna!          /Broddetorpsortens hembygdsförening  

Inbjudan till julbord

Tisdagen den 6 december kl. 17.30 inbjuder vi åter alla som vill komma till ett enkelt julbord på cafét, Träffpunkten.

Vi börjar med glögg ca 17.30. Kl 18.00-19.00 äter vi julbord och blandar kanske upp det med lite glada julsånger. Kl. 20 dricker vi kaffe med juldopp.

Alla språkvänner inbjuds härmed att komma på vårt julbord utan någon kostnad. Vi andra betalar det vi själva vill och kan. Överskottet går oavkortat till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Vill du hjälpa till med förberedelser eller mat (gärna vegetarisk),kontakta Berit Modin på tel 0768-688305 eller via mail berit.modin.@gmail.com.

Välkomna!                               /Miljökommittén och Odlarföreningen Små Frön

Beställ din BGoIF-overall

Nu finns det en lista där man kan beställa sin funktionströja och overall med Broddetorps GoIF-färgerna. Listan cirkulerar på träningarna och sitter också på anslagstavlan i affären. /BGoIF styrelse

Lucia i Sätuna bygdegård

I vanlig ordning ordnar vi luciatåg för alla barn som vill vara med. Genrep kl 16 den 4 december i bygdegården.  Själva luciafirandet sker söndagen den 11 december kl 16 och då är ALLA välkomna

att komma och umgås! Barnen som ska vara med i tåget kommer kl 15.30.

Luciatåg, fika, lotteri med fina vinster för både barn och vuxna.

/Caroline, Ann-Sofie, Elin, Matilda, Anna

Intresseföreningens årsmöte

Intresseföreningen kommer att hålla sitt årsmöte söndagen den 12 februari kl 16 i Församlingshemmet, Broddetorp. Föredrag, korande av Årets Broddetorpare, årsmötesförhandlingar, förtäring. Du kan redan nu lämna ditt förslag (med motivering) till Årets Broddetorpare i den vita brevlådan vid Tranan eller via mejl till Ida Helander, e-post: idahelander@hotmail.com. Senaste inlämning: 15 januari.  /Styrelsen

Bolums Missionshus

Lördag 3 december kl.19.00. ”Musik i Advent”. Konsert med sång, tvärflöjt och gitarr med Anna Boman-Hald och Björn Hald. Servering.

Söndag 22 januari kl 11.00. Gudstjänst med nattvard. Björn Hald.

Bygdebladet vecka 43 2016

oktober 25th, 2016 | Posted by Anna Lund in Bygdebladet - (0 Comments)

Tempo Tranan

Läget är kärvt för vår affär. Omsättningen behöver öka med 20 % om den ska överleva. Nu, när turistsäsongen är slut för ett halvår framöver, är det vi som bor i denna bygd som avgör ifall affären kan finnas kvar.

                              Styrelsen, Intresseföreningen Broddetorp

Helgkurs i afrikansk dans

Lördag och söndag 12-13:e november tänkte vi upprepa succén från i våras, med superduktiga dansläraren Linda Jacobsson.

Kursen hålls mellan 10.00 och 11.30 i i Broddetorps gympahall och kostar 200 kr. (100 kr om du bara kan komma en dag). Eventuellt överskott går till Amnesty.

Anmäl dig till Åsa Flodin (saflodin@gmail.com), så snart som möjligt. Du är väldigt välkommen oavsett om du var med förra gången, Linda kommer att börja från början.

Sätuna Bygdegård

Nu är det dags igen för möte i Bygdegåren. Den 17/11 19.00 kommer Lena Sjödahl. Hon talar om vikten av att röra sig.”Spara inte på stegen och knåda själv degen”.

Välkomna ! Kaffe serveras som vanligt.Till våren återkommer vi med nya spännande ämnen, som t.ex. Solenergin – den renaste energin, som tyvärr blev inställt.

Falbygden i ord & ton

Lena Arvidsson gör en ”utkik över slätta” i sällskap med diktare på Falbygden. Hon sjunger och berättar om Caps, Jönn, Maj Larsson, Lennart Dahl, Stig Carlsson m. fl.

Broddetorps bibliotek tisdag 22/11 kl 17.00. Varmt välkomna! Vi bjuder på fika.

                                Broddetorps bibliotek

Välkommna på julmarknad!

Hantverk och fika – fina presenter för stora och små. Lördag & söndag 26-27 november kl 12-16.

Plats: Bolum, Lilla Samuelsgården Broddetorp.

Extra tisdagscafé med ”Fråga Nina!”

Tisdagen 29/11 kl 17.30-19.30 blir det ett extra soppcafé med hembakt på cafét, Träffpunkten. Då har du, i samarbete med biblioteket,  möjlighet att ställa dina frågor om energi och klimat till kommunens nya rådgivare Nina Ramsauer Säll. Välkommen med dina frågor!

Tisdagen 6/12 inbjuder vi återigen bygden och språkvänner till julbord på Träffpunkten. Mer info i nästa bygdeblad.

Odlarföreningen Små Frön och Miljökommittén

Bolums Missionshus

Ett STORT tack för gåvor och engagemang kring årets missionsauktion! Det blev en festkväll i ett fullsatt missionshus. Resultatet inkl. lottlistor blev drygt 18 300 kr till församlingens verksamhet för alla åldrar.

Måndag 21 november kl 18.00. UV-Scouts familjekväll. Invigning, märkestagning, servering mm. Medverkan av UV-Scouter och deras ledare.

Lördag 3 december kl.19.00. ”Musik i advent” med sång, tvärflöjt och gitarr med Anna Boman-Hald och Björn Hald. Servering.

Bygdebladet vecka 39 2016

september 26th, 2016 | Posted by Anna Lund in Bygdebladet - (0 Comments)

Sätuna Bygdegård

13/10 kl 19.00. Den renaste energin. Morgan Johansson och Palle Bothén infornmerar om solenergi.

17/11 kl 19.00. Spara inte på stegen… Lena Sjödahl talar om friskvård.

Höstens Tisdags-caféer på Träffpunkten

Tisdagarna 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10 samt 29/11, kl 17.30 – 19.30. Soppa, bröd, fika.

Den 29/11 kommer kommunens energi- och miljörådgivare, Nina Ramsauer, till oss och besvarar dina frågor. Den 6/12 planerar vi en repris på förra årets julbord.

Välkomna!                                                   Odlarföreningen Små Frön

Laddstation vid Tranan

Nu kan du ladda din el-bil gratis vid Tranan! Det är Ulf Bolumlid på Windforce som i samarbete med Tempo Broddetorp har installerat en laddstation på affärsbyggnaden. Tranan och Windforce har haft en el-bilsträff vid Tranan, för el-bilsägare och andra  intresserade, och träffarna kommer att återkomma. Miljökommittén hälsar och hurrar för denna investering i en hållbar bygd!

Filmvisning: Förändring genom icke-våld

På dammiga lergator, längs landsvägar och motorvägar. Mellan risfält, genom städer och vackra byar. På bara fötter, i sandaler eller gympaskor. I en 40 mil lång vandring till Delhi går hundratusentals indier samman. Från olika håll i landet strömmar de till för att kämpa för sina rättigheter och en värdig existens.

Visning av filmen ”Millions Can Walk” på Träffpunkten onsdag 19/10 kl 18.30 (OBS. Filmen är på engelska). Efter filmen samtal med Britt-Marie och Kerstin från Lidköping om den indiska landsbygdsrörelsen Ekta Parishad.

Vi serverar hembakt bröd och fika. Välkomna!

                                                                       Miljökommittén

Sagoläsare sökes till Broddetorps bibliotek!

Vi söker en person som kan läsa sagor på biblioteket. Intresserad? Kontakta David Strenge, kulturutvecklare Falköpings kommun, tel 0704-602106 el e-post: david.strenge@falkoping.se

Löfwings

Konstnatten 30/9 – 2/10

”Fladdermöss i en värld av ekon”, fotoutställning av Jens Rydell.

Silversmeden Ola Hammarström.

Göran Löfwing målar live.

Öppettider under konstnatten:

Fredag 30/9 kl18-22 (köket -21)

Lördag 1/10 kl11-01 (köket 12-22)

Söndag 2/10 kl 11-17 (köket 12-16)

Söndag 9/10  kl 17 bildvisning o föreläsning av Jens Rydell, 100 kr.

Tempo Tranan

Öppettider: Måndag – fredag 9.00 – 19.00

Lördag – söndag 10.00 – 17.00

Fiskbilens tider är onsdagar 14.25 – 14.45.

Tårtor och smörgåstårtor från Mössebergsbagaren kan beställas och hämtas på Tranan.

Välkomna!

Inbrott i affären

12/9 upptäckte vi att det varit inbrott i affären, på lagret. Som tur var tog sig tjuvarna inte in i affären. Bytet blev pantflaskor -burkar. Om någon sett något, så är vi tacksamma för upplysningar.

Handlarna Håkan & Janne

Bolums Missionshus

Söndag 25 september kl 18.00.  Skördehögtid med  Evangeliegruppen Falan.

Lördag 15 oktober kl 18.00. Missionsauktion, försäljning, lotterier, årgångar, servering. Jan Gustafsson Gåvor mottages tacksamt.

Måndag 21 november kl 18.00. UV-scouts familjekväll, märkestagning, servering mm

Björn Hald m fl.

Bygdebladet vecka 31 2016

augusti 10th, 2016 | Posted by Anna Lund in Okategoriserade - (0 Comments)

Återbruk Broddetorp

Återbruk Broddetorp är en nystartad facebook-grupp för oss i Broddetorp. En grupp för alla i Broddetorp som vill skänka bort/sälja prylar, eller låna/önska. Så kan vi bespara jorden och oss själva några resor till tippen eller köpcentrum.

Äntligen kan vi enkelt få tag på saker vi behöver eller bli av med saker vi inte behöver längre! Anslut dig du också, sök på ”Återbruk Broddetorp”.

Anna Froster, Miljökommittén

Broddetorps Triathlon
BGoIF arrangerar Triathlon lördagen 6/8. Efteranmälan i skolan 9 – 10.(OBS 100 startplatser finns) Start i Bjärsjön kl11.00. Löpmomentet går via Blombacken, Munkatorp, Brestorp, Atomledningen, Afzegården och ner till affären mellan ca 11.05 och 12.00. Cykling sker på gamla banvallen från affären till Gisslagården/”Bjällumalia” och tillbaks till byn på Falköpingsvägen ca 11.30–13.00. Mer info på www5.idrottonline.se/BroddetorpsGOIF. Kom gärna och heja utefter banan eller vid målet. Vanliga trafikregler gäller för de tävlande. Om möjligt ber vi er undvika trafik med stora maskiner och fordon under tävlingen. Tänk också på hundar, hästar och andra djur som kan bli skrämda av de tävlande. Banvägen kommer att vara avstängd utanför affären. Besökare till affären hänvisas till parkering vid vandrarhemmet eller på Centrumvägen. Försäljning av korv och fika.

Välkomna!   /Styrelsen BGoIF

Ny träningsoverall för BGoIF

BGoIF arbetar nu med att ta fram en ny träningsoverall samt T-shirt för våra medlemmar. Nu söker vi lokala företagare i Broddetorp som vill sponsra detta mot att få sin profil tryckt på kläderna. Fin reklam! För mer information ring Johani Karonen, 0702-028825, e-post: johani.karonen@his.se

                                                                               

Närodlade grönsaker på Tranan

Nu levererar vi grönsaker från Trollsvik (Bolum). Gurka, sallad, knipplök, bönor m.m. Säg gärna till handlarna om du saknar något; vi odlar mer än vad som får plats i butikens grönsakshylla.

Åsa Flodin och Simon Fogelqvist

Magic Tools

Hjälper till med bokföring. Företaget säljer även kryddblandningar.

Erbjudande på kryddorna köp 7 stycken för 100 kronor. Kostar 17 kr / st.

Ulla  0708-386684

Lilla Mekelsmäss

Traditionell grönsaksmarknad utanför Tranan fredagen den 23 september kl 13-17. Försäljning av grönsaker och plantor mm. Grönsakstävling och andra aktiviteter, närmare information i nästa bygdeblad. Om du behöver bord för din försäljning, kontakta Birgitta Hedström på tel 0500-491390.

Miljökommittén

Uthyres

Lägenhet i Broddetorps samhälle, nedre våning i villa, med trädgård och uthus. 3 r.o.k, 79 kvm. Ledig 1/10, ev tidigare.

Heidi Paltto, 0515-202031.

Bolums Missionshus

Söndag 4 september kl 11.30. Gudstjänst med nattvard. Björn Hald

Söndag 25 september kl 18.00. Skördehögtid med Evangeliegruppen Falan. Servering

Bygdebladet vecka 21 2016

maj 24th, 2016 | Posted by Anna Lund in Bygdebladet - (0 Comments)

Naturpasset

Nu är de 40 kontrollerna uppe på Brunnhemsberget utsatta och väntar på att bli funna. I år är det idrottsföreningen Albion i Stenstorp som ensam står som arrangör.  Karta, informationsblad och startkort kan köpas i vår affär Tranan  och hos Blomsterfröjd i Stenstorp. Hela sommaren har man på sig.  Avslutning kommer att äga rum i Församlingshemmet i Segerstad den 2 oktober kl 15.00 med fika och utlottning av priser.

Senast den 23 september skall startkortet vara ifyllt  och sänt/lämnats till klubben. Se vidare informationsbladet.

OBS! Det räcker om Du har ifyllt 32 av de 40 kontrollerna.

LYCKA TILL!

Badplatsen Bjärsjön 

En  badsommar ligger framför  oss. Skötseln av vår badplats delas även i år mellan Intresseföreningen och BGoiF. Den viktigaste skötseln är dock att vi som gästar badplatsen  visar hänsyn till de närboende och den unika naturen genom att följa de regler som finns uppsatta.

För dig som inte är  medlem i Intresseföreningen finns inbetalningskort på Tranan, eller kika på bygdens hemsida www.broddetorp.se, rubriken ”Bli medlem”.

/Anders Hagman, ordförande Intresseföreningen

Utflykt till Bjälluma nabbe

Bjälluma nabbe är ett välkänt landmärke på Sydbillingen, beläget 264 m över havet. Nabben är en gräsbevuxen platå uppe på berget ovanför Bjällum.  Dit går i år Miljökommitténs försommarutflykt. Ta på grova skor eftersom delar av stigningen är rätt oländlig och ta med matsäck.

Lördagen den 18 juni, samling vid Tranan för samcykling kl 10.00. Annars samling vid Bjällums kalkbruk, busshållplatsen ca 10.20.

Välkommen på en trevlig och intressant utflykt!

Miljökommittén

EM-Pub i Sätuna Bygdegård

Välkomna till en kväll helt i fotbollens tecken!

Vi visar inte bara Italien-Sverige kl.15, utan även Tjeckien-Kroatien kl.18 och Spanien-Turkiet kl.21.

Bygdegården står redo från kl.14.30, så hjärtligt välkomna, ta med vänner och bekanta, så gör vi detta till en toppenkväll med fotbollen i fokus.

Sätuna Bygdegårdsförening

BGoIF får ny ordförande

Ordförandebyte vid årsmöte i GoIF, där Johani Karonen ersätter avgående Kristoffer Willebrand. Även byte av kassör där Csabi Urban ersätter Janne Kickert.

Nya styrelsen som förljer: Johani Karonen, Csabi Urban, Hanna Thorsson, Elisabeth Wahlander, Fredric Paulsson och Fredrika Sundberg. Suppleanter: Simon Fogelqvist, Tommy Andersson, Janne Kickert och Kent Andersson.

En sommarhälsning från Bygdebladet: Bygdebladet önskar alla en fin sommar! Passa på att bada, cykla och vandra och njuta av vår sköna bygd!

Tempo Tranan Broddetorp

Öppettider: Måndag-fredag 9.00 – 19.00

Lördag-söndag 10.00 – 17.00

Fiskbilens tider är onsdagar 14.25-14.45.

Du vet väl att du kan beställa och hämta tårtor och smörgåstårtor från Mössebergsbagaren på Tranan?

Välkomna!

Löfwings

Öppettider i sommar:

Juni: lördag-söndag 11-17, 6 juni 11-17. Juli: torsdag-söndag 11-17, semesterstängt 25/7-3/8. Augusti: Lördag-söndag 11-17, semesterstängt 15/8-21/8.

Välkomna!

Bolums Missionshus

Söndagen den 5 juni kl 15.00. Friluftsgudstjänst hos familjen Eskilsson Toltan Broddetorp, medverkan av Arne Henrysson Gnosjö, tidigare pastor i församlingen. Medtag fikakorg.

Söndagen den 3 juli kl 11.00. Avslutningsgudstjänst på scoutlägret LJUSET 2016 på Långserums Fritidsgård med ca 400 scouter varav några från Bolums UV-Scoutkår

Bygdebladet vecka 17 2016

maj 1st, 2016 | Posted by Anna Lund in Bygdebladet - (0 Comments)

Tranan Broddetorp

Från och med 1 maj har vi beslutat att sluta med veckobladet. Vi kommer istället att sänka många priser i butiken och även ha egna blad som vara två veckor åt gången. I affären finns enkäter som vi vore tacksamma om ni fyller i. Era svar är viktiga för oss! Alla kunder är viktiga för butikens framtid! Se även vår Facebook-sida ”Tranan Broddetorp”.

Vindblomma till Broddetorpsskolan

Insamlingen i bygden har nu gått i mål. Bygden har tillsammans skänkt de 12 500 kr som krävs för att Vindblomman ska bli verklighet! Falköpings Kommun kommer att lägga till lika mycket som vi samlat in. Planeringen för genomförandet kommer nu att gå igång.

Tack, Broddetorpsbygden, för att ni givit stöd till projektet så att det nu kan förverkligas!

Styrelsen Intresseföreningen

Hembygdsdagen inställd

På grund av reparationen av Bankastugan och nysådd av gräsmattan utanför så får vi tyvärr ställa in den traditionsenliga hembygdsdagen denna vår.

Broddetorpsortens hembygdsförening

Sätuna Bygdegårdsförening

Valborgsfirande med eld och fika 30 april. Samling vid elden kl 20.00.

Tipspromenader i härlig miljö söndagarna 1/5, 8/5, 15/5 och 22/5 kl 10-12.

Plantmarknad

Vårens plantmarknad utanför Tranan Broddetorp kommer att äga rum fredagen den 20 maj.

Vi kommer att stå utanför butiken från kl 13 och framåt. Härliga tomatplantor, trädgårdsväxter mm erbjuds.

Välkomna!                                 Miljökommittén

Ny översiktsplan – lämna förslag! 

Under mars erbjöd Falköpings Kommun medborgardialog i Broddetorp gällande ny översiktsplan 2017-2030..

Vi som medborgare kan fortfarande skicka in förslag till den nya planen till vår kommun, fram till början av juni. Var kan nybyggen ske i Broddetorpsbygden, var ska cykelväg dras, ska vi ha höghus i Broddetorp? Detta är exempel på förslag du kan lägga till kommunen. Du kan också ge uttryck för vad som är viktigt att bevara. Hur ska vår bygd se ut och utvecklas i framtiden?

Gå in på Falköpings Kommuns hemsida, under rubrik Översiktsplan, Medborgardialog. Där kan du skicka in texter och rita in förslag på kartunderlagen.

På hemsidan ligger också gällande översiktsplan 2008-2020.

  Styrelsen Intresseföreningen

En fin liten film

I Broddetorp är vi några som  är språkvänner med nyanlända i kommunen. Kommunen har ett projekt ”Språkvän Falköping” som kopplar ihop nyanlända med intresserade kommunbor med syftet att skapa möten mellan människor, tillfällen att öva svenska språket och att lära känna svensk kultur och samhälle. Nu finns en fin liten film på YouTube, där Simon och Johani umgås med sina vänner, sök på ”Språkvän Falköping” och titeln ”Det bygger bara på att umgås med en människa”.

Språkvänner i Broddetorp

 

Bolums Missionshus

Söndagen den 1 maj kl 10.00. Gudstjänst med nattvard.  Björn Hald.

Lördagen  den 25 maj kl 19.00. Musikcafé. Björn Hald.

Söndagen den 5 juni kl 15.00. Friluftsgudstjänst hos familjen Eskilsson, Toltan Broddetorp.  medverkan av Arne Henrysson, Gnosjö, tidigare pastor i församlingen. Medtag fikakorg.

Bygdebladet vecka 13 2016

mars 30th, 2016 | Posted by Anna Lund in Bygdebladet - (0 Comments)

Sätuna Bygdegård

Lördagen den 2/4 kl.10-15 är det Loppis och Hantverk i Sätuna Bygdegård.Önskas bord ta kontakt med Elvy Löving, 492065, eller Ing-Marie Metso, 492085, ett bord finns kvar i skrivande stund!! Välkomna!

Torsdagen den 21/4 kl.19 gästas Sätuna Akademin av Jan Winbo, under kvällen kommer det att pratas om akupunktur och kinesisk medicin. Välkomna!

Vill du prova afrikansk dans?

Lördag och söndag 2- 3 april kommer en väldigt duktig och inspirerande lärare från Helens dansskola hit och håller kurs i västafrikansk dans. Kursen hålls mellan 10.00 och 11.30 i Broddetorps gympahall och kostar 200 kr. (100 kr/dag om du bara kan komma en dag).

Anmäl dig till Åsa Flodin ( 076-899 49 25), så snart som möjligt.

Årsmöte i hembygdsföreningen

Söndagen 3 april kl 16.00 i Församlingshemmet, Broddetorp, håller hembygdsföreningen årsmöte. Förhandlingar. Lotterier. Frågetävling. Vi bjuder på fika. Alla åldrar välkomna!

Broddetorpsortens Hembygdsförening 

Årsmöte BGoIF

BGoIF håller årsmöte lördagen den 16 april, kl. 15.00 i Församlingshemmet, Broddetorp. Kaffe och smörgås serveras. Hjärtligt välkomna!

Önskas: Redskapsbod

Odlarföreningen Små Frön behöver en redskapsbod. Gärna en byssja på hjul. Har du något lämpligt till övers blir vi glada om du hör av dig till oss. Kontakt: Birgitta Hedström, tel 491390.

Odlarföreningen Små Frön

Mobilsamåkning Broddetorp

Samåkningen fortsätter och fler har anslutit sig. Tips: Förare som reser regelbundet lägger in sitt reseschema. Det räcker att göra det en gång per kvartal så blir det lätt och smidigt.

http://broddetorp.mobilsamakning.se/

Tempo Tranan

Öppettider: Måndag – fredag 9.00 – 19.00

Lördag – söndag 10.00 – 17.00

Fiskbilens tider är onsdagar 14.25 – 14.45.

Tårtor och smörgåstårtor från Mössebergsbagaren kan beställas och hämtas på Tranan.

Löfwings

Öppettider transäsong och april:

Måndag – söndag 10 – 17. Kökets öppettider: 12 – 16.

Hjälp att slå åkermark

Jag behöver hjälp under sommaren 2016 att slå min åkermark som tillsammans med skog är på 1,7 ha. Den som utför arbetet kan ta höet för eget bruk, exempelvis till sina djur. Vid intresse hör av er till Ulla Öhrn på 0708/ 38 66 84 så berättar jag mer.

Bolums Missionshus

Lördag  den 16 april kl 19.00. VÅRHÖGTID.  Ungdomskören APPELEN, en ungdomskör från Tidaholm med omnejd bjuder på sång och musik. Kören har deltagare  mellan 14-26 år och har funnits i dryga 45 år, är inne på 3:e generationens sångare och är välkänd i Skaraborg. Björn Hald. Servering.

Måndag den 25 april kl. 18.00.  UV-Scouts familjekväll. Invigning, märkestagning, servering mm. Björn Hald m.fl.

Söndag den 1:a maj kl.10.00. Gudstjänst med nattvard. Björn Hald.

Bygdebladet vecka 9 2016

mars 4th, 2016 | Posted by Anna Lund in Bygdebladet - (0 Comments)

Bygdebladet

Årets Broddetorpare

Till Årets Broddetorpare 2016 utsågs Odlarföreningen Små Frön för sitt arbete med skolträdgården i Broddetorp. Vid Intresseföreningens årsmöte överlämnades till odlarföreningen vandringspris, blommor och en inbjudan till Löfwings.

Sagostunder i Broddetorps bibliotek

Tisdagarna 8 mars och 5 april kl 10.00 blir det sagostunder i biblioteket, för barn 3-5 år.

Välkomna!

 Medborgardialog i Broddetorp

Onsdagen den 16 mars kl 18.30 i Broddetorps sporthall inbjuder Falköpings Kommun till medborgardialog gällande ny översiktsplan för mark- och vattenanvändningen i kommunen för tidsperioden 2017-2030. I planen skall mål och visioner för utvecklingen i kommunen formuleras.

Alla inbjuds att delta och bidra med sina synpunkter, idéer och visioner som sedan blir del i underlaget för den nya översiktsplanen.

Den gamla översiktsplanen (för 2008-2020) hittar du på kommunens hemsida. På hemsidan kan du även lämna synpunkter digitalt.

Möjligheten att bidra och påverka översiktsplanen behöver vi som bygd och som individer använda. Kom och lämna ditt bidrag i medborgardialogen!

Styrelsen i Intresseföreningen

Påskpyssel i Sätuna Bygdegård

Onsdagen den 16/3 kl.18-21 anordnar Blomsterateljén en pysselkväll inför påsk i Sätuna Bygdegård. Man kan göra dörrkransar, planteringar, samt en annorlunda bordsdekoration. Ta med egen kruka/fat för plantering om du vill/annars finns det även till försäljning. Anmälningsavgift 80 kr, kostnad för material tillkommerunder kvällen. Under kvällen bjuds det på fika.

Anmälan senast 13/3 till blomsterateljen.info@gmail.com

Sätuna Bygdegård

Årsmöte söndagen 6/3 kl 16.00 i Bygdegården. Smörgåstårta och kaffe serveras. Hjärtligt Välkomna!

17/3 kl 19.00 kommer Kristian Kroon till Bygdegården och talar om Bin och

biodling.

2/4 mellan 10-15 är det Loppis i Bygdegården. Önskas bord ta kontakt med

Elvy Löving,492065, eller Ing-Marie, 492085. 100 kr per bord.

Bredband via fiber är numer installerat i Bygdegården, 100Mbit. Glöm ej att betala medlemsavgift till bg 890-0029 eller Swish 1231604453, 100kr per person eller 250kr per familj. Ange vem betalningen avser.

Earth Hour 2016

För tredje året i rad högtidlighåller vi Earth Hour i Broddetorp. ”Hela världen släcker ner för en fossilfri värld” lördagen den 19 mars kl 20.30 – 21.30. Samling kl 20.15 på Träffpunkten (inomhus). Körsång. Aktivitet för barn och vuxna: ”Skapa ditt Hållbara Broddetorp 2020”; måla, teckna eller skriv om din hållbara framtidsbygd. Soppa och bröd mm serveras. OBS.Ta med en lykta! Alla hjärtligt välkomna!

I Falköping firar kommunen Earth Hour med föreläsning av meteorolog Pär Holmgren samt med stor konsert på kvällen.

Kl 14.00 i Stadshuset Falköping. Pär Holmgren föreläser på temat ”Allt hänger ihop”. Olika konsekvenser av klimatförändringarna och om hur ekologi, ekonomi och energi hänger ihop och är beroende av varandra.

Organisera din samåkning till föreläsningen via Mobilsamåkning Broddetorp. Eller kontakta Birgitta Hedström, 491390, ang samåkning.

Miljökommittén

Vindblomman slutspurt!

Insamlingen pågår till 1 april. För en vecka sedan hade vi 8.500 kr. Och vi behöver komma upp i minst 12.500 kr för att nå vårt mål, en vindblomma på Broddetorpsskolan. Sätt in ditt bidrag för en hållbar bygd på bg 394-3578, Broddetorpsortens Intresseförening, märk med ”Vindblomman”.

Försäljning av växter

Blomsterateljén säljer inomhus- och utomhusväxter inför våren/påsken. V 11 öppet mån 10-18, tis 10-17 fre 10-18 lör och sön 10-14. V 12 öppet mån-tis 12-18. Välkomna!

Blomsterateljén i Sätuna (andra huset på vänster sida efter bygdegården)

Bolums Missionshus

Fredag 4 mars kl 19.00. Ekumeniskt firande av Världsböndagen i Broddetorps församlingshem.

Lördag 19 mars kl 19.00. Musikcafé med sångarpastorn Torbjörn Lantz.

Lördag 16 april kl 19.00. Vårhögtid med ungdomskören Appellen.