Broddetorp – Mitt i Tranriket
Header

Om Broddetorp

Bygden med stor framtidstro och framåtanda

Broddetorp är en bygd med stor framtidstro och framåtanda.Vi bor omgivna av en otroligt vacker natur med ett rikt djurliv. Det är en bygd som vi gärna delar med andra. Broddetorp är belägen norr om Falköping, sydost om Skara och sydväst om Skövde. Avståndet till samtliga tre städer är två mil. Orten ligger precis intill den rikskända Hornborgasjön. Tillsammans är vi cirka 800 personer i bygden, tätorten hade år 2010 en folkmängd på 142 personer. Socknens landareal är 63 kvkm och år 2010 fanns där 664 invånare.

 

 

Framtidsbygd på forntidsmarkBjärsjö

Naturen är vacker och lättillgänglig via flera vandringsleder, där ett rikt fågelliv och en prunkande växtlighet ramar in vandringen. Vår bygd är en mycket gammal kultur- och jordbruksbygd som rik på intressanta fornminnen och upplevelser.

 

 

Broddetorp är en aktiv bygd med god service

Broddetorp skolaServicen på orten är god med både livsmedelsbutik, bensinstation och bygghandel. Under 2004 gjordes en storsatsning på Broddetorps skola med ny gymnastiksal, slöjdsal, bibliotek, samt cafédel för både möten och fester. I vår ljusa och moderna skola får ditt barn en trygg och lärorik skoltid, från förskoleåldern upp till årskurs 5. Förskolan har tre avdelningar, Blåsippan (åldrarna 1-3), Lilla Gullvivan (åldrarna 3-5) och Stora Gullvivan (åldrarna 4-5). Skolan har årskurserna 1 till 5, efter det får eleverna åka till Gudhem. Biblioteket ligger i samma lokal och är bemannat på tisdagskvällar. På vardagarna kan man låna med hjälp av sin pinkod under dagtid. Det finns ingen vårdcentral på orten utan den närmsta finns i Stenstorp cirka en mil bort. Sjukhus finns i Falköping och Skövde.

Bygden är aktiv och föreningslivet är väl utvecklat med en rad aktiviteter för både stora och små. I vår gymnastikhall pågår bland annat innebandy, fotboll, linedance, motionsgympa och yoga.

I Broddetorp kan du bo och verka året om

Småföretagandet spirar, det finns idag cirka 100 företag i samhället Broddetorp; varav 75 enskilda firmor och cirka 25 handelsbolag och aktiebolag. De enskilda firmorna är företrädesvis lantbrukare och serviceföretag.  De övriga företagen är handelsföretag, turistföretag, konferensföretag samt restauranter. Potentialen att företagen ska kunna utvecklas växa i Broddetorp är goda och då framför allt inom turism och handel.  Företag i bygden har varierande verksamheter så som sjukgymnastik, läkarmottagning, byggföretag, måleri, åkeri, skomakeri, klädsömnad, frisör, aktiva lantbruksföretag, arbetsmiljö och bullersanering, konferensanläggning, vandrarhem och mycket mera. Det bor många konstnärer i området, som också verkar i bygden.

Historia

Bygden består av fyra gamla socknar, Broddetorp, Sätuna, Bolum och Hornborga. Ortnamnet kommer från Broddetorps socken och är känt sedan 1200-talet. Namnet skrevs år 1439 Brwddatorpa sokn. Det innehåller mansnamnet Brudde = ”Brodde” samt torp = ”nybygge”.
Orten växte med järnvägsstationen, på linjen Lidköping-Skara-Stenstorps Järnväg, i drift 1874–1961.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Broddetorps församling och för de borgerliga frågorna till Broddetorps landskommun. Denna senare inkorporerades 1952 i Gudhems landskommun som sedan 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen utvidgades 1989 genom införlivande av Bolums, Hornborga och Sätuna församlingar, och inlemmades sedan själv i nya Hornborga församling den 1 januari 2006.

År 1821 blev Broddetorps kyrka gemensam för de fyra socknarna Broddetorp, Hornborga, Bolum samt Sätuna. Med anledning av detta revs de gamla medeltida kyrkorna. Broddetorps medeltida, romanska stenkyrka revs sedan den gemensamma kyrkan tagits i bruk. Av denna medeltida kyrka återstår en ruinkulle och en ödekyrkogård. Från denna kyrka härstammar det kända Broddetorpsantemensalet som finns att se på Historiska Museet i Stockholm.

I Broddetorps socken har ungefär 50 fornlämningar hittats. Förutom boplatser och fynd från stenåldern märks främst gravar och några mindre gravfält av äldre järnålderskaraktär.

 

Självklart ska du höra av dig om du vill veta mer om Broddetorp och dess omgivningar!