Broddetorp – Mitt i Tranriket
Header

Skolutredning

2017-01-26:

Barn och ungdomsnämnden föreslår att Broddetorpsskolan behålls och byggs ut till att även ha årskurs 6. Slutgiltigt beslut tas 27/3 av kommunfullmäktige.

 

Skrivelse till:

Falköpings kommunkrets

Barn-och utbildningsnämnden, Falköping

Broddetorps skolgrupp har i en skrivelse till adressater ovan givit sin syn på kommunens framtida förskole- och skolorganisation.

I skrivelsen tar man upp hur det berör barn och föräldrar med en föreslagen nedläggning av Broddetorpsskolan. Man tar också upp de negativa konsekvenser som en nedläggning skulle innebära för bygden och påpekar att man måste fatta beslut i skolfrågan i beaktande av en helhet för hur det påverkar en bygd.

Vi ställer oss helt bakom skolgruppens bedömning av såväl konsekvenser vid en nedläggning av skolan i Broddetorp som deras förslag.

Broddetorp den 3 november 2016

För Broddetorpsortens Intresseförening

Anders Hagman, ordförande

 

Läs skrivelsen här