Broddetorp – Mitt i Tranriket
Header

Sevärdheter

Hornborgasjön

Hornborgasjön är en fågelsjö året runt. Våren är fantastiskt fågelrik, sommaren en sjudande barnkammare, hösten bjuder på fler fåglar än någonsin och vintern… ja, vintern är naturligtvis mer sparsmakad. Då är här färre fåglar, men å andra sidan kommer de stora fåglarna i stället. Under örnhelgerna i januari och februari har man chans att få se både havsörn och kungsörn i vilt tillstånd.

Mer information om Hornborgasjön

 

 

EkornavallenEkornavallen

Detta är en av Västergötlands mest märkliga och komplexa fornlämningsmiljöer med ca 60 fornlämningar från forntidens alla perioder. Gånggrifterna och hällkistan är från stenåldern, röset från bronsåldern och domarringarna, treudden och stensättningarna är från järnåldern. Den nordligaste av gånggrifterna är den största och kallas Girommen, vilket betyder Jättekvinnans ugn. Här har uppskattningsvis 10-20 personer gravsatts ca 3300-3000 f Kr. Bronsåldersröset är drygt 20 meter i diameter och 2 meter högt. De symmetriskt utplacerade resta stenarna är
Ekornavallens största mysterium.

Mer information om Ekornavallen

 

 

FaledrevenFaledreven

Faledreven är en gammal väg som förr användes som fädrev. Den sträcker sig från ”Grannabacken” vid Segerstads kyrka, ca 4 km till den aldrig sinande Ruskela källa. Dreven har alltid varit allmänning s.k ”tå”, och det var vid den som 1800-talets jordlösa kunde bygga sina små torp. Nu finns det nästan bara husgrunder, brunnar och äppleträd kvar, med namn som Floda-Sares, Fattig-Pera, Mellblads-Kajses och Krestin-Hannas, men ett fåtal stugor står ännu kvar. Numera används Dreven kanske främst för skogsbruket, men den är också regionalt känd som vandringsled och utflyktsmål.

Mer information om Faledreven

 

 

Stiftsreservatet GULLÄNGEN

Cirka 30 ha stort omväxlande område med gravhögar, rester av domarringar, fornåkrar, alsumpskog, äldre bokskog och gamla ekar. Riklig vårflora.

Vägbeskrivning: Vid Broddetorps kyrka, ta vägen mot Stenstorp. Efter cirka 500 meter sväng vänster mot Botorp. Följ vägen cirka 1,5 km. P-plats till höger. Vägvisare och stig till vänster om vägen till Gullängen.

 

 

HeljesgårdenHeljesgården i BOLUM

-ett museijordbruk i en spännande kulturmiljö

Heljesgården i Bolum är en resa tillbaka i tiden. Här kan du uppleva jord- och skogsbruket som det såg ut vid 1900-talets början. Under sommaren arrangeras flera olika aktiviteter för besökaren.

Mer information om Heljesgården finns på Västergötlands Museum

___________________________________________________________________________________________